ГербіцидиРегулятори РодентицидиПАРДобриваРекомендаціїЗахистЗаконодавствоПрайсSitemapКонтакти
УКРАВІТ & ПАРТНЕРИ
ЗАХИСТ РОСЛИН
Январь 2010
Февраль 2010
Март 2010
Апрель 2010
Май 2010
Июнь 2010
Июль 2010
Август 2010
Сентябрь 2010
Октябрь 2010
Ноябрь 2010
Декабрь 2010
Декабрь 2010
RSS
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про пестициди і агрохімікати
19 декабря 2010 г. - 9:58
З А К О Н    У К Р А Ї Н И
  Про пестициди і агрохімікати
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 14, ст.91 ) ( Вводиться в дію Постановою ВР N 87/95-ВР від 02.03.95, ВВР, 1995, N 14, ст.92 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 1628-IV від 18.03.2004, ВВР, 2004, N 26, ст.362 N 3078-IV від 15.11.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.74 N 141-V від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.420 N 335-V від 14.11.2006, ВВР, 2007, N 2, ст.10 N 2189-VI від 13.05.2010, ВВР, 2010, N 30, ст.394 N 2608-VI від 19.10.2010 ) ( У тексті Закону слова "Укрдержхімкомісія" та "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" в усіх відмінках замінено словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку згідно із Законом N 1628-IV від 18.03.2004 )
Цей Закон регулює правові відносини, пов'язані з державною реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини і навколишнього природного середовища застосуванням пестицидів і агрохімікатів, визначає права і обов'язки підприємств, установ, організацій та громадян, а також повноваження органів державної виконавчої влади і посадових осіб у цій сфері.
( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 1628-IV від 18.03.2004 )
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
пестициди -
1 записей